Ziemia

Ziemia Przyjrzyjmy się kilku ciekawym faktom dotyczącym naszej planety. Ziemia to po łacinie Terra. Jest ona trzecią z kolei Planetą od Słońca. Dystans pomiędzy tymi dwoma ciałami nie jest stały i waha się pomiędzy 147 a 152 mln km. Odległość ta jest najmniejsza w czasie kalendarzowej zimy na półkuli północnej, a największa w lecie. Ziemia jest największą, pod względem masy i gęstości, planetą skalistą w Układzie Słonecznym. Średni promień naszej planety to 6371 km. Obwód wokół równika wynosi 40075 km, a łączna powierzchnia to 510 mln km2, z czego 71% to morza i oceany. Średnia temperatura na Ziemi to 15°C. Najniższa z zanotowanych wyniosła -88°C, a najwyższa 58°C. Przeciętne ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza wynosi 1013 hPa. Ziemia posiada dość gęstą atmosferę, która umożliwiła powstanie na tej planecie życia. Składa się ona w 78% z azotu. 21% to tlen, a około 1% zajmuje argon. Reszta to inne gazy, głównie dwutlenek węgla. Ziemie, podobnie jak pozostałe planety w Układzie Słonecznym, powstała około 4,5 mld lat temu. Charakterystyczną cechą naszej planety jest występowanie tu wody w stanie ciekłym. Zjawiska tego nie zaobserwowano do tej pory na żadnej innej, znanej naukowcom planecie.

Mars

Mars Mars, nazywany czasem Czerwoną Planetą, od wieków fascynował wiele osób. Mars jest czwartą pod względem odległości od Słońca planetą w Układzie Słonecznym. Jego nazwa pochodzi od mitycznego, rzymskiego boga wojny, z którym była kojarzona za sprawą czerwonego odcienia. Kolor ten, przywodzący na myśl krew, pochodzi od powszechnych na Marsie tlenków żelaza. Mars jest najbardziej podobną do Ziemi planetą, którą do tej pory odkryto. Jest on od Ziemi nieco mniejszy. Posiada dość cienką atmosferę, a powierzchnia terenu urozmaicona jest kraterami powstałymi na skutek upadków meteorytów oraz erupcji wulkanów. Na biegunach występują czapy lodowe. Marsjańska doba jest nieco tylko dłuższa od ziemskiej i trwa 24,6 godziny. Planeta ta wykonuje pełny obrót wokół Słońca w czasie 1025 dni. Średnica planety wynosi nieco ponad połowę średnicy Ziemi, czyli 6804 km. Na Marsie grawitacja jest znacznie mniejsza niż na Ziemi, a przyspieszenie grawitacyjne wynosi 3,69 m/s2. Masa Marsa wynosi około 11% masy Ziemi. Mars posiada dwa księżyce – są to Fobos oraz Deimos. Są one małe i mają nieregularny kształt. Są one bardziej podobne do asteroid, niż do naszego Księżyca.

Jowisz

Jowisz Jowisz jest największa planetą Układu Słonecznego. Największą planetą Układu Słonecznego jest gazowy olbrzym – Jowisz. Jest to piąta pod względem odległości od Słońca planeta. Jowisz jest planetą ogromną. Jego masa jest dwukrotnie większa, niż wszystkich pozostałych planet razem wziętych. Już starożytni obserwatorzy uznawali go za króla planet, stąd jego nazwa – na cześć najważniejszego z rzymskich bogów. Jowisz jest czwartym pod względem jasności obiektem na niebie. Wyprzedzają go tylko Słońce, Księżyc i Wenus. Trzy czwarte masy Jowisza stanowi wodór, pozostała część to głównie hel. Średnia odległość od Słońca to 778 mln km. Średnica Jowisza to 143000 km, a przyspieszenie grawitacyjne to aż 24,8 m/s2. Jowisz spowija gruba warstwa chmur, przybiegająca kształt charakterystycznych pasów. Wśród nich zaobserwowano tak zwany antycyklon, którego średnica jest większa, niż średnica Ziemi. Jowisz posiada aż 66 znanych księżyców. Największy z nich jest większy od Merkurego. Wokół Jowisza występują pierścienie, są one jednak słabo widoczne. Pole magnetyczne Jowisza jest 14-krotnie większe od ziemskiego.

Uran

Uran Uran to jeden z gazowych olbrzymów. Siódmą planetą od Słońca jest Uran. Jest to trzeci z gazowych olbrzymów. Spośród wszystkich planet wielkością ustępuje tylko Jowiszowi i Saturnowi. Swoją nazwę zawdzięcza nie rzymskiemu, a greckiemu bogu, Uranosowi, który był ojcem Kronosa i dziadkiem Zeusa. Uran widoczny jest z Ziemi gołym okiem, jego jasność jest jednak na tyle mała, a ruch po niebie na tyle powolny, iż starożytni astronomowie nie byli świadomi jego istnienia. Został on odkryty dopiero 13 marca 1781 roku przez Williama Herschela. Było to przełomowe wydarzenie, gdyż pierwszy raz od czasów starożytnych poznano nową planetę, a także po raz pierwszy dokonano takiego odkrycia za pomocą teleskopu. Pomimo tego, że Uran, podobnie jak Jowisz i Saturn, jest gazowym gigantem, ma od nich odmienną budowę. Czasem nazywany jest on lodowym olbrzymem. Atmosfera składa się głównie z wodoru oraz helu, ale oprócz tego duże ilości zamarzniętej wody, metanu i amoniaku. Temperatura atmosfery Uranu wynosi – 224°C, najmniej w całym Układzie Słonecznym. Atmosfera tej planety ma strukturę warstwową, wciąż nie do końca zbadaną. Uran posiada pierścienie, choć słabo widoczne, oraz liczne księżyce.

Pluton

Pluton Pluton – już nie planeta. Pluton jest jednym z najciekawszych obiektów w Układzie Słonecznym. Obecnie ciało to posiada status planety karłowatej. Jest to największy obiekt w tak zwanym pasie Kuipera. Pluton odkryty został w roku 1930, a dokonał tego Clyde Tombaugh, amerykański astronom. Przez 76 lat Pluton uważany był za dziewiątą planetę Układu Słonecznego, ale w 2006 roku Zgromadzenie Generalne Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze odebrało mu ten status. Orbita Plutona jest silnie nachylona w stosunku do płaszczyzny ekliptyki, a częściowo przebiega ona bliżej Słońca, niż orbita Neptuna. Pluton posiada pięć księżyców, z których największy jest tylko o połowę mniejszy, niż on sam. Pluton jest na tyle mały i oddalony od Ziemi, że nie jest widoczny gołym okiem. Co więcej, do jego obserwacji konieczne są dość silne teleskopy. Pluton obiega Słońce w czasie 247 lat. Jest on na tyle mały, iż większy od niego jest nawet nasz Księżyc. Pluton posiada bardzo cienką warstwę atmosfery, składającą się głównie z azotu, metanu oraz dwutlenku węgla.

Saturn

Saturn Saturn znany jest głównie ze swoich pierścieni. Saturn to planeta zaliczana do grona gazowych olbrzymów. Jest ona mniejsza od Jowisza, a mimo to średnica tej planety to aż 120500 km, dziewięciokrotnie większy, niż promień Ziemi. Charakterystyczną cechą Saturna są otaczające go pierścienie, które składają się głownie z lodu oraz pyłu i odłamków skalnych. Pierścienie te są bardzo jasne i dobrze widoczne, w odróżnieniu od pierścieni otaczających Jowisz. Jest ich łącznie dziewięć. Saturn posiada 62 naturalne satelity. Jeden z tych księżyców, o nazwie Tytan jest drugim co do wielkości w całym Układzie Słonecznym. Jest on większy, niż Markury i jako jedyny znany księżyc posiada atmosferę. Doba na Saturnie trwa nieco ponad 10 godzin, a czas obiegu planety wokół Słońca to 29 ziemskich lat. Saturn składa się w 93% z wodoru. 6% masy planety stanowi hel. Poniżej 1% masy stanowi para wodna, amoniak i etan. Atmosfera Saturna składa się z chmur, ułożonych w pasy, jednak znacznie mniej wyraźne, niż te na Jowiszu. Odległość tej planety od Słońca wynosi średnio 1400000000 km.