Ziemia

Ziemia Przyjrzyjmy się kilku ciekawym faktom dotyczącym naszej planety. Ziemia to po łacinie Terra. Jest ona trzecią z kolei Planetą od Słońca. Dystans pomiędzy tymi dwoma ciałami nie jest stały i waha się pomiędzy 147 a 152 mln km. Odległość ta jest najmniejsza w czasie kalendarzowej zimy na półkuli północnej, a największa w lecie. Ziemia jest największą, pod względem masy i gęstości, planetą skalistą w Układzie Słonecznym. Średni promień naszej planety to 6371 km. Obwód wokół równika wynosi 40075 km, a łączna powierzchnia to 510 mln km2, z czego 71% to morza i oceany. Średnia temperatura na Ziemi to 15°C. Najniższa z zanotowanych wyniosła -88°C, a najwyższa 58°C. Przeciętne ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza wynosi 1013 hPa. Ziemia posiada dość gęstą atmosferę, która umożliwiła powstanie na tej planecie życia. Składa się ona w 78% z azotu. 21% to tlen, a około 1% zajmuje argon. Reszta to inne gazy, głównie dwutlenek węgla. Ziemie, podobnie jak pozostałe planety w Układzie Słonecznym, powstała około 4,5 mld lat temu. Charakterystyczną cechą naszej planety jest występowanie tu wody w stanie ciekłym. Zjawiska tego nie zaobserwowano do tej pory na żadnej innej, znanej naukowcom planecie.

Bilans cieplny Ziemi

Bilans cieplny Ziemi Na każdej planecie wymiana ciepła między atmosferą planety a otaczającą ją próżnia następuje poprzez promieniowanie elektromagnetyczne. Nie inaczej jest w przypadku Ziemi, która posiada własną (wyjątkową) atmosferę otoczoną próżnią. Najbardziej odczuwalną energią jaka do nas dociera jest energia światła słonecznego. Stanowi ona podstawę energii cieplnej na Ziemi. Oprócz tego istnieje również na Ziemi energia geotermalna, energia pływów, energia spalania paliw kopalnych, energia rozpadów promieniotwórczych. Wszystkie one zamieniają się w energię cieplną i ocieplają naszą planetę jednak ich wpływ na cały proces jest na tyle znikomy, że zazwyczaj pomijany. W naturalnym stanie naszej planety bilans cieplny znajduje się w stanie równowagi. Ustala się wtedy się wtedy średnia temperatura Ziemi, a energia cieplna pobrana równoważy energią oddaną. Dzięki temu na planecie mogła utworzyć się różnorodność klimatyczna zależna od położenia geograficznego. Efekt cieplarniany na naszej planecie to proces naturalny pozwalający na prawidłowy rozwój życia. Obecnie obserwujemy jednak wiele zmian na naszej planecie dowodzącym istotnemu zwiększeniu się średniej temperatury planety. Oznacza to, że równowaga cieplna na planecie została naruszona i Ziemia dostaje więcej energii cieplnej niż jest w stanie oddać.