Mars

Mars Mars, nazywany czasem Czerwoną Planetą, od wieków fascynował wiele osób. Mars jest czwartą pod względem odległości od Słońca planetą w Układzie Słonecznym. Jego nazwa pochodzi od mitycznego, rzymskiego boga wojny, z którym była kojarzona za sprawą czerwonego odcienia. Kolor ten, przywodzący na myśl krew, pochodzi od powszechnych na Marsie tlenków żelaza. Mars jest najbardziej podobną do Ziemi planetą, którą do tej pory odkryto. Jest on od Ziemi nieco mniejszy. Posiada dość cienką atmosferę, a powierzchnia terenu urozmaicona jest kraterami powstałymi na skutek upadków meteorytów oraz erupcji wulkanów. Na biegunach występują czapy lodowe. Marsjańska doba jest nieco tylko dłuższa od ziemskiej i trwa 24,6 godziny. Planeta ta wykonuje pełny obrót wokół Słońca w czasie 1025 dni. Średnica planety wynosi nieco ponad połowę średnicy Ziemi, czyli 6804 km. Na Marsie grawitacja jest znacznie mniejsza niż na Ziemi, a przyspieszenie grawitacyjne wynosi 3,69 m/s2. Masa Marsa wynosi około 11% masy Ziemi. Mars posiada dwa księżyce – są to Fobos oraz Deimos. Są one małe i mają nieregularny kształt. Są one bardziej podobne do asteroid, niż do naszego Księżyca.

Uran

Uran Uran to jeden z gazowych olbrzymów. Siódmą planetą od Słońca jest Uran. Jest to trzeci z gazowych olbrzymów. Spośród wszystkich planet wielkością ustępuje tylko Jowiszowi i Saturnowi. Swoją nazwę zawdzięcza nie rzymskiemu, a greckiemu bogu, Uranosowi, który był ojcem Kronosa i dziadkiem Zeusa. Uran widoczny jest z Ziemi gołym okiem, jego jasność jest jednak na tyle mała, a ruch po niebie na tyle powolny, iż starożytni astronomowie nie byli świadomi jego istnienia. Został on odkryty dopiero 13 marca 1781 roku przez Williama Herschela. Było to przełomowe wydarzenie, gdyż pierwszy raz od czasów starożytnych poznano nową planetę, a także po raz pierwszy dokonano takiego odkrycia za pomocą teleskopu. Pomimo tego, że Uran, podobnie jak Jowisz i Saturn, jest gazowym gigantem, ma od nich odmienną budowę. Czasem nazywany jest on lodowym olbrzymem. Atmosfera składa się głównie z wodoru oraz helu, ale oprócz tego duże ilości zamarzniętej wody, metanu i amoniaku. Temperatura atmosfery Uranu wynosi – 224°C, najmniej w całym Układzie Słonecznym. Atmosfera tej planety ma strukturę warstwową, wciąż nie do końca zbadaną. Uran posiada pierścienie, choć słabo widoczne, oraz liczne księżyce.

Planeta wulkanów

Planeta wulkanów Wulkan jest to rozdaj skalnego nalotu. Wulkany występują tylko w nielicznych miejscach na kuli ziemskiej czyli w takich gdzie są trzęsienia ziemi i są odpowiednio ułożone płyty tektoniczne. Na ziemi wulkany mogą występować zarówno na lądzie jaki na wodzie ponieważ tam również często przemieszają się płyty tektoniczne. Najwięcej jednak wulkanów posiada mars. Planeta ta w całości usiana jest tymi zjawiskami. Wulkany jednak nie koniecznie przypominają te na ziemi czyli rodzaj góry najczęściej są nimi ogromne otwory lub niewielkie żłobienia w ziemi. kratery są czynne po dziś dzień ponieważ mars ciągle zmienia swoje ukształtowanie pod ich wpływem. Na marsie ukształtowały się nawet poprzez działalność wulkanów niewielkie groty oraz morza magmowe. Wulkany działają ponieważ są zasilane poprze ciepło pochodzące ze skorupy ziemskiej ono je nagrzewa i wtedy powstają erupcje czyli wybuchy. Wszędzie wtedy jest gorąca lawa, magma oraz popiół. Na szczęście mars nie jest zamieszkały wiec nikomu nic nie grozi.

Merkury

Merkury Merkury jest najmniejszą planetą Układu Słonecznego, znajdującą się najbliżej Słońca. Planeta Merkury znana była już w starożytności. Bardzo łatwo zaobserwować ją na nocnym niebie, szczególnie tuż przed lub po zachodzie Słońca. Dla ziemskiego obserwatora znajduje się ona zawsze niedaleko Słońca. Spowodowane jest to tym, że Merkury jest najbliższą od Słońca planetą Układu Słonecznego. Powierzchnia Merkurego przypomina nieco powierzchnię Księżyca. Jest ona podziurawiona licznymi kraterami powstałymi na skutej zderzeń tej planety z różnymi kosmicznymi obiektami. Merkury niemal zupełnie pozbawiony jest atmosfery. Jego powierzchnia narażona jest na ogromne różnice temperatur: wahają się one między -183°C, a +427°C. Merkury posiada jądro, przypominające nieco jądro Ziemi. Dzięki niemu planeta ta posiada pole magnetyczne. Jest ono jednak ponad stukrotnie słabsze od ziemskiego. Nazwa planety pochodzi od nazwy rzymskiego, mitycznego posłańca bogów – Merkurego. Nadana ona została z uwagi na niezwykle szybkie zmiany położenia tego ciała niebieskiego, spowodowanego jego krótką orbitą wokół Słońca.

Wenus

Wenus Wenus jest drugą pod względem odległości od Słońca planetą w Układzie Słonecznym. Wenus jest planetą, którą nie sposób przeoczyć, obserwując nocne niebo. Jest to trzecie pod względem jasności, po Słońcu i Księżycu, ciało niebieskie. Jasność tej planety jest tak duża, iż umożliwia ona powstawanie cieni na Ziemi, w czasie bezksiężycowych nocy. Wenus znajduje się bliżej Słońca, niż Ziemia, w związku z tym obserwując tą planetę z naszej perspektywy, wydaje się, iż Wenus na niebie zawsze znajduje się w okolicach najbliższej nam gwiazdy. Z kolei odległość Wenus i Ziemi waha się pomiędzy 40 a 259 mln km. Wenus swoją nazwę zawdzięcza rzymskiej bogini miłości. Czasem, z uwagi na to, iż na niebie widoczna jest jedynie tuż po zachodzie Słońca, lub przed jego wschodem, niektórzy nazywali tą planetę Gwiazdą Poranną lub Jutrzenką. Wenus jest planetą skalistą, podobnie jak Ziemia, czy Mars. Jest to planeta najbardziej, spośród wszystkich znanych planet, podobna do naszej. Posiada ona bardzo gęstą atmosferę, składającą się w dużej mierze z dwutlenku węgla. Atmosfera ta jest tak gęsta, że ciśnienie tam panujące jest 90 krotnie większe, niż na Ziemi.