Ziemia

Ziemia Przyjrzyjmy się kilku ciekawym faktom dotyczącym naszej planety. Ziemia to po łacinie Terra. Jest ona trzecią z kolei Planetą od Słońca. Dystans pomiędzy tymi dwoma ciałami nie jest stały i waha się pomiędzy 147 a 152 mln km. Odległość ta jest najmniejsza w czasie kalendarzowej zimy na półkuli północnej, a największa w lecie. Ziemia jest największą, pod względem masy i gęstości, planetą skalistą w Układzie Słonecznym. Średni promień naszej planety to 6371 km. Obwód wokół równika wynosi 40075 km, a łączna powierzchnia to 510 mln km2, z czego 71% to morza i oceany. Średnia temperatura na Ziemi to 15°C. Najniższa z zanotowanych wyniosła -88°C, a najwyższa 58°C. Przeciętne ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza wynosi 1013 hPa. Ziemia posiada dość gęstą atmosferę, która umożliwiła powstanie na tej planecie życia. Składa się ona w 78% z azotu. 21% to tlen, a około 1% zajmuje argon. Reszta to inne gazy, głównie dwutlenek węgla. Ziemie, podobnie jak pozostałe planety w Układzie Słonecznym, powstała około 4,5 mld lat temu. Charakterystyczną cechą naszej planety jest występowanie tu wody w stanie ciekłym. Zjawiska tego nie zaobserwowano do tej pory na żadnej innej, znanej naukowcom planecie.