Bilans energetyczny atmosfery

Bilans energetyczny atmosfery Nad przepływem energii, jaki zachodzi w naszej atmosferze od powierzchni Ziemi, odpowiedzialnych jest kilka podstawowych czynników. Są to między innymi: kondensacja wody, konwekcja wody, parowanie wody, przepływ promieniowania w tzw. oknie atmosferycznym, pochłanianie promieniowania cieplnego oraz emisja promieniowania cieplnego. Sam proces przenoszenia energii jest dość trudny do zobrazowania w prosty sposób, gdyż opisywany jest przez specjalne równanie transportu promieniowania. Z tego powodu stosuje się uproszczone modele tego zjawiska, które rozpatrują bilans energii w atmosferze jako jedna całość. Energia cieplna emitowana jest w kosmos poprzez nasze górne warstwy atmosfery, natomiast dolne warstwy atmosfery przenoszą ciepło na powierzchnię planety. W związku z ogromnym wydalanie ciepła w przestrzeń kosmiczną, temperatura na Ziemi obniżała by się codziennie o około 1.6 stopnia, co spowodowałoby zamarznięcie powierzchni planety. Z tego powodu na Ziemi proces ten jest bilansowany. Bilans ten jest oparty na kilku dodatkowych zjawiskach i jest to: dopływ energii z niższych warstw atmosfery poprzez promieniowanie, konwekcję i kondensację pary wodnej oraz pochłanianie promieniowania słonecznego. Dzięki temu bilansowi na planecie utrzymuje się stała temperatura.