Komety

7.00 avg. rating (78% score) - 1 vote

Komety Komety to wędrowcy Układu Słonecznego, co jakiś czas przybywający w okolice Ziemi. Komety to małe ciała niebieskie, które poruszają się po całym niemal Układzie Słonecznym. Na krótko pojawiają się one w okolicy Słońca, by ponownie oddalić się od niego na odległość setek milionów kilometrów. W czasie, gdy przelatują koło gwiazdy centralnej, ciepło które ona emituje powoduje, że za kometą powstaje widoczny niekiedy z Ziemi warkocz. Warkocze te są dwa – jeden pyłowy, a drugi gazowy, razem tworzący niezwykle malownicze zjawisko, które obserwować można na nocnym niebie. Warkocz gazowy zawsze zwrócony jest w kierunku przeciwnym do Słońca. Warkocz pyłowy natomiast, jako cięższy, w mniejszym stopniu zmienia swój kierunek. Z tego powodu widoczne są dwa, oddzielne warkocze, różniące się nieco kolorami. Kometa dostrzegalna jest tylko wtedy, gdy przelatuje w pobliżu Słońca. Później na długie lata oddala się od niego, mknąć przez niezwykle odległe zakątki Układu Słonecznego jako wielka bryła lodu i pyłów. Orbity komet często przecinają orbity planet. Co jakiś czas ma miejsce zderzenie. Ostatnie, spektakularne zjawisko, miało miejsce w roku 1994, gry kometa Shoemaker-Levy 9 uderzyła w Jowisza.

Bilans energetyczny atmosfery

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Bilans energetyczny atmosfery Nad przepływem energii, jaki zachodzi w naszej atmosferze od powierzchni Ziemi, odpowiedzialnych jest kilka podstawowych czynników. Są to między innymi: kondensacja wody, konwekcja wody, parowanie wody, przepływ promieniowania w tzw. oknie atmosferycznym, pochłanianie promieniowania cieplnego oraz emisja promieniowania cieplnego. Sam proces przenoszenia energii jest dość trudny do zobrazowania w prosty sposób, gdyż opisywany jest przez specjalne równanie transportu promieniowania. Z tego powodu stosuje się uproszczone modele tego zjawiska, które rozpatrują bilans energii w atmosferze jako jedna całość. Energia cieplna emitowana jest w kosmos poprzez nasze górne warstwy atmosfery, natomiast dolne warstwy atmosfery przenoszą ciepło na powierzchnię planety. W związku z ogromnym wydalanie ciepła w przestrzeń kosmiczną, temperatura na Ziemi obniżała by się codziennie o około 1.6 stopnia, co spowodowałoby zamarznięcie powierzchni planety. Z tego powodu na Ziemi proces ten jest bilansowany. Bilans ten jest oparty na kilku dodatkowych zjawiskach i jest to: dopływ energii z niższych warstw atmosfery poprzez promieniowanie, konwekcję i kondensację pary wodnej oraz pochłanianie promieniowania słonecznego. Dzięki temu bilansowi na planecie utrzymuje się stała temperatura.

Ziemia

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Ziemia Przyjrzyjmy się kilku ciekawym faktom dotyczącym naszej planety. Ziemia to po łacinie Terra. Jest ona trzecią z kolei Planetą od Słońca. Dystans pomiędzy tymi dwoma ciałami nie jest stały i waha się pomiędzy 147 a 152 mln km. Odległość ta jest najmniejsza w czasie kalendarzowej zimy na półkuli północnej, a największa w lecie. Ziemia jest największą, pod względem masy i gęstości, planetą skalistą w Układzie Słonecznym. Średni promień naszej planety to 6371 km. Obwód wokół równika wynosi 40075 km, a łączna powierzchnia to 510 mln km2, z czego 71% to morza i oceany. Średnia temperatura na Ziemi to 15°C. Najniższa z zanotowanych wyniosła -88°C, a najwyższa 58°C. Przeciętne ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza wynosi 1013 hPa. Ziemia posiada dość gęstą atmosferę, która umożliwiła powstanie na tej planecie życia. Składa się ona w 78% z azotu. 21% to tlen, a około 1% zajmuje argon. Reszta to inne gazy, głównie dwutlenek węgla. Ziemie, podobnie jak pozostałe planety w Układzie Słonecznym, powstała około 4,5 mld lat temu. Charakterystyczną cechą naszej planety jest występowanie tu wody w stanie ciekłym. Zjawiska tego nie zaobserwowano do tej pory na żadnej innej, znanej naukowcom planecie.

Lodowcowa huśtawka

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Lodowcowa huśtawka Klimat na Ziemi nie zawsze był taki sam. Odkąd nasza planeta ostygła i utworzyła się wokół niej atmosfera, klimat przeszedł wiele zmian. Niektóre epoki trwały kilka, inne setki tysięcy lat. Obecnie żyjemy w interglacjale, okresie ocieplenia pomiędzy dwoma zlodowaceniami. Ostatnie z nich zakończyło się prawie 12 tysięcy lat temu, pozostawiając liczne ślady. Potężny lądolód wyrzeźbił zagłębienia wypełnione dziś wodami jezior ( na przykład mazurskich), usypał pagóry (stąd urozmaicony krajobraz pojezierzy między innymi Szwajcarii Kaszubskiej), przywlókł też ze Skandynawii tysiące głazów narzutowych. Nie dotarl wprawdzie do Polskich gór, lecz w czasie ochłodzenia klimat sprzyjał tworzeniu się tam lodowców górskich. Wystarczy odwiedzić Tatry czy Karkonosze. O lodowcowej epoce przypominają tutaj doliny U-kształtne oraz tak zwane cyrki polodowcowe wypełnione wodą stawów górskich. Nawet dzisiaj, choć ochłodzenie minęło, lodowce wciąż mogłyby się tworzyć. Linia wiecznego śniegu na północnych stokach Tatr przebiega bowiem na wysokości 2200 metrów powyżej poziomu morza. Ponad tą granicą więcej śniegu pada, niż się topi.

Mars

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Mars Mars, nazywany czasem Czerwoną Planetą, od wieków fascynował wiele osób. Mars jest czwartą pod względem odległości od Słońca planetą w Układzie Słonecznym. Jego nazwa pochodzi od mitycznego, rzymskiego boga wojny, z którym była kojarzona za sprawą czerwonego odcienia. Kolor ten, przywodzący na myśl krew, pochodzi od powszechnych na Marsie tlenków żelaza. Mars jest najbardziej podobną do Ziemi planetą, którą do tej pory odkryto. Jest on od Ziemi nieco mniejszy. Posiada dość cienką atmosferę, a powierzchnia terenu urozmaicona jest kraterami powstałymi na skutek upadków meteorytów oraz erupcji wulkanów. Na biegunach występują czapy lodowe. Marsjańska doba jest nieco tylko dłuższa od ziemskiej i trwa 24,6 godziny. Planeta ta wykonuje pełny obrót wokół Słońca w czasie 1025 dni. Średnica planety wynosi nieco ponad połowę średnicy Ziemi, czyli 6804 km. Na Marsie grawitacja jest znacznie mniejsza niż na Ziemi, a przyspieszenie grawitacyjne wynosi 3,69 m/s2. Masa Marsa wynosi około 11% masy Ziemi. Mars posiada dwa księżyce – są to Fobos oraz Deimos. Są one małe i mają nieregularny kształt. Są one bardziej podobne do asteroid, niż do naszego Księżyca.

Asteroidy

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Asteroidy Asteroidy to kosmiczne skały, które mogą być niezwykle groźne dla Ziemi. Układ Słoneczny usłany jest różnego rodzaju ciałami. Najczęściej są to bardzo małe kawałki skał. Jednak niektóre z tych kosmicznych kamieni przybierają duże rozmiary. Wówczas nazywamy je asteroidami lub planetoidami. Ciała te mogą mieć nawet 1000 km średnicy. Podobnie jak planety, obiegają one Słońce. Ich powierzchnia zazwyczaj jest skalista, o nieregularnym kształcie. Bardzo częste są ślady zderzeń z innymi obiektami. Większość spośród 600 tysięcy znanych asteroid porusza się wokół Słońca pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Szacuje się, iż całkowita liczba planetoid wynosi wiele milionów. Znamy zatem tylko niewielką ich część. Największą ze znanych planetoid krążących pomiędzy Marsem a Jowiszem jest Westa, której średnica przekracza 500 km. Zazwyczaj ciała te nie są groźne dla Ziemi. Niekiedy jednak, na skutek wzajemnych zderzeń, wypadają one ze swojej stałej orbity i zmierzają w stronę Ziemi. W razie zderzenia asteroidy z nasza planetą powstałaby katastrofa olbrzymiej skali. To właśnie na skutek takiego zderzenia wymarły dinozaury.